Reglement frietmobiel

Richtlijnen bij de locatie

 • De plaats waar de opdracht doorgaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de food truck, dit betekent dat er steeds een doorgang moet zijn van 4 meter breedte. Er moet ook een vrije hoogte beschikbaar zijn van 3,20 m.
 • Alle prijzen zijn excl btw
 • De plaats moet over een stabiele en vlakke bodem beschikken. Er mag geen helling zijn naar de plaats waar de wagen moet geparkeerd worden. Als de plaats ongeschikt wordt bevonden door de uitbater van de SpeedySnack Events frietmobiel, heeft deze laatste het recht om een andere plaats te bepalen of zelfs het contract te annuleren.
 • Er moet steeds een standplaats voorzien zijn van 5 meter bij 4 meter om de wagen ordentelijk te kunnen opstellen.Indien De food truck op de openbare weg moet komen te staan dan moet er door de huurder van de food truck een vergunning aanvragen.
 • Indien er plaatsing van de frituurwagen op de openbare weg dient te gebeuren, moet de betrokken partij alle nodige documenten voorleggen die afgeleverd werden door de locale overheid en desnoods ook de nodige signalisatie plaatsen.
 • Er dient steeds een elektriciteitsvoorziening aanwezig te zijn van 2X16 A 220v.

 

Actieperiode

 • De afgesproken data kan enkel in uitzonderlijke gevallen (lees: ziekte, ongeval, sterfte) gewijzigd worden en in overleg met de SpeedySnack frietmobiel.
 • De uitvoering der opdrachten gebeurt zowel tijdens weekdagen als weekends.
 • Er kunnen maximum 300 bakjes friet gebakken worden in een tijdspanne van 60 minuten. Indien meer dan 300 personen moet er meer tijd voorzien worden.

 

Inhoud van het pakket

 • Het aantal personen voor de frietparty is volgens afspraak met Speedysfrietmobiel. Onze offertes starten vanaf 500€ incl vaste kost, vraag info.
 • De frieten worden aangeboden in een puntzak ongeveer 400g.
 • Snacks worden aangeboden op kartonnenschaaltjes
 • Sauzen worden steeds op de frieten of snacks aangeboden, niet los in potjes enkel op aanvraag.
 • Alle niet verbruikte producten blijven steeds eigendom van de Speedysfrietmobiel.
 • Artikelen worden niet verpakt en dienen ter plaatse geconsumeerd te worden.
 • De producten worden enkel en alleen aangeboden aan de toonbank.
 • Wij blijven 60min aanwezig, bij menu’s met hapjes 90min. Bij grote groepen Wens je een langere duurtijd 40€ per 30min.
 • Alle prijzen zijn excl btw

 

Kosten

 • Alle kosten aangaande elektriciteit, locatie, signalisatie en dergelijke vallen steeds ten laste van de persoon die de SpeedySnack frietmobiel inhuurt.
 • Transportkosten (heen/terug) worden aangerekend aan 150€ voor west-vlaanderen en 250€ voor max130km In die vaste kost vallen ook de Gas en personeel kost onder.
 • Een prijsaanpassing kan steeds gebeuren met een maximum van 10% exclusief 6% BTW indien er 6 maanden tussen reservatie en het effectief uitvoeren van de opdracht is verstreken. Alle prijzen zijn excl btw

 

Betaling

 • Na reservatie is een overschrijving van 250 of 500  euro per opdracht van toepassing.
 • Enkel na een volstorting van de voorschotsfactuur vangen wij een event aan.
 • Resterende saldo wordt vereffend in cash na het feest.
 • Bij een eventuele annulering door de SpeedySnack frietmobiel wordt het voorschot terugbetaald, bij annulering door de persoon die de frietmobiel ingehuurd heeft wordt het voorschot slechts onder bepaalde voorwaarden terugbetaald (ziekte, ongeval en sterfte en dit alles gestaafd met de nodige documenten).